Herrscher des Olymp - Zeus

Herrscher des Olymp - Zeus

Sierra – Commercial –
4 Stars User Rating
Herrscher des Olymp-Zeus ist ein Strategiespiel.
Es geht darum, als Herr über eine Griechische Stadt zu Herrschen. Man muss Ungeheuer besiegen, Götter besänftigen und seine Stadt aufbauen.

Das Spiel ist rund um die Griechischen Sagen aufgebaut.

Tổng quan

Herrscher des Olymp - Zeus là một Commercial phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Sierra.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Herrscher des Olymp - Zeus hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Herrscher des Olymp - Zeus đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Herrscher des Olymp - Zeus đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Herrscher des Olymp - Zeus!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Herrscher des Olymp - Zeus cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Sierra
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.